?>

Trovärdigt

Portfolio

År 2013 fick Lindahl Media uppdraget att ersätta tidningen Amos. Den skulle heta Trovärdigt, med ny layout och nytt innehåll och ges ut till hushåll i Malmö fyra gånger om året. Ett par år senare hade enligt SKOP 52% sett tidningen (jmfr 28% 2013), en av tre kände till avsändaren och 23% av bläddrarna hade blivit mer intresserad av Svenska kyrkans verksamhet. 2016 avslutades uppdraget och Trovärdigt produceras numera internt.

#layout, textredigering