?>

Dockanbladet

Portfolio

Ett löpande uppdrag sedan 2005. Dockangruppen (JM, Peab Wihlborgs) ger en gång om året ut tidningen Dockanbladet med glada nyheter kring området Dockan i Malmö. Du hittar alla på www.dockanmarina.se/arkiv-dockanbladet/

#AD, fotografering, copy